Hân hoan chào đoán tết Canh Tý tại nhà hàng chay Đóa Sen Vàng

Lịch phục vụ tết tại nhà hàng chay Đóa Sen Vàng
20 Tháng Một, 2020

Hân hoan chào đoán tết Canh Tý tại nhà hàng chay Đóa Sen Vàng

Không khí tết đã về nhà hàng chay Đóa Sen Vàng