Bữa tiệc phục vụ các quý tăng sư gần xa

Thực khách đến nhà hàng Đóa Sen Vàng mùa Vu Lan đông vô kể
15 Tháng Một, 2020
Tiệc cưới chay tổ chức tại nhà hàng Đóa Sen Vàng
15 Tháng Một, 2020

Bữa tiệc phục vụ các quý tăng sư gần xa

Bữa tiệc phục vụ các quý tăng sư gần xa