Tổ chức sinh nhật món chay tại nhà hàng chay Đóa Sen Vàng

Chào đón văn nghệ sĩ Trấn Thành – Tiến Luật – Thu Trang đến thưởng thức món chay
15 Tháng Một, 2019
Thực khách đến nhà hàng Đóa Sen Vàng mùa Vu Lan đông vô kể
15 Tháng Một, 2020

Tổ chức sinh nhật món chay tại nhà hàng chay Đóa Sen Vàng

Tổ chức sinh nhật món chay tại nhà hàng chay Đóa Sen Vàng