Khai trương quầy trái cây tươi nho nhỏ tại nhà hàng